Palvelut

Koulutus

Järjestämme tilauksesta koulutuksia työyhteisöille, yhdistyksille, yrityksille ja muille ryhmille ja myös yksittäisille henkilöille.

Luontohyvinvointia

Järjestämme tilauksesta mieltä ja kehoa virkistäviä tapahtumia ja retkiä esimerkiksi työyhteisöille, perheille, ystäväporukoille, koululaisryhmille ja muille ryhmille sekä myös yksittäisille henkilöille. Tapahtuman sisältö ja kesto suunnitellaan tilaajan tarpeen ja vuodenajan mukaan.

Esimerkkipäivä

Luontoon upotus

Luontoon Upotus on moniaistinen seikkailu, jossa luonto tulee hyvin lähelle. Tässä vain pari esimerkkiä käyttämistämme elämyksellisistä tavoista upottaa itsemme osaksi luontoa.

Iholla

Korvissa

Nenässä

Kielellä